Transparenţa decizională

1 august 2018- minuta ședinței publice din 31 iulie 2018- vezi aici  minuta;

25 iulie 2018- Consiliul Local este convocat în ședință publică în data de 31 iulie 2018 ora 14,00, sediul Primăriei- vezi aici ordinea de zi- Proiecte de hotarari

20.06.2018- Regulament de ordine publica si gospodarire  în comuna Sura Mare  -vezi aici anunt public

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila

ISPAS CAMELIA   MARIA -SECRETAR-  Primăria  comunei Șura Mare-str.Principală nr.252-comuna Șura Mare

TEL/FAX: 0269543288, 0269543400

Program cu publicul: luni-joi  08,00-14,00  

                                           vineri: 08,00-13,30


Dispozitie numire responsabil cu relația cu societatea civilă

Principii ce derivă din jurisprudența CEDO  ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public- se găsesc pe site-ul http://www.dpfbl.mdrap.ro/noutăți. html.