Transparenţa decizională

REGULAMENT CRESTEREA ANIMALELOR IN COMUNA SURA MARE – 2017 PROIECT  SUPUS DEZBATERII PUBLICE- vezi aici  anunt dezbatere publica

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA CONSILIUL LOCAL IN DATA DE 29 IUNIE ORA 14,00, LA SEDIUL PRIMĂRIEI

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila

ISPAS CAMELIA   -SECRETAR-  Primăria  comunei Șura Mare-str.Principală nr.252-comuna Șura Mare

TEL/FAX: 0269543288, 0269543400

Program cu publicul: luni-joi  08,00-14,00  

                                           vineri: 08,00-13,30


Dispozitie numire responsabil cu relația cu societatea civilă

Principii ce derivă din jurisprudența CEDO  ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public- se găsesc pe site-ul http://www.dpfbl.mdrap.ro/noutăți. html.