Informaţii de interes public

19.04.2018- Consiliul Local al comunei Șura Mare este convocat în ședință în data de 26 aprilie 2018, ora 14,00-Dispozitia de convocare C.L.
30.03.2018- Situația drepturi salariale la data de 30.03.2018- vezi aici SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE;

LISTA DEBITORI PERSOANE FIZICE  -14 februarie  2018;

LISTA DEBITORI PERSOANE JURIDICE – 14 februarie  2018;

31.01.2018-ANUNT   INSCRIERE IMOBILE IN CARTEA FUNCIARATARLALE 20 SI 24- Șura Mare -vezi aici : anunt campanie informare publica, schite amplasament teren, informatii suplimentare

Raport anual 2017- finantari nerambursabile acordate din bugetul local al comunei  Sura Mare;

02.10.2017

Situatia drepturi salariale – personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Șura Mare -publicată in data de 02.10.2017

LISTA INFORMATII PUBLICE CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE GESTIONATE, PRODUSE DE INSTITUTIE

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

REGULAMENT INSTITUIRE SI ADMINISTRARE TAXA DE SALUBRIZARE IN COMUNA SURA MARE