HOTĂRÂRI AN 2018

Hotărârea nr. 1 privind alegere președinte de ședință; 

Hotărârea nr.2 privind acoperire deficit Sectiune de dezvoltare; 

Hotărârea nr.3 privind acoperire din excedent a eventualelor goluri de casă; 

Hotărârea nr.4 privind aprobarea bugetului pe trimestrul IV 2017; 

Hotararea nr.5 privind mandatarea viceprimarului să voteze împotriva majorării de tarif solicitată de SC Tracon SRL; 

Hotararea nr.6 privind aprobarea planului de acțiuni și măsuri de interes local;

Hotararea nr.7 privind aprobarea cofinanțării la Proiectul  regional Alimentare cu apă și canalizare;

Hotararea nr. 8 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

Hotararea nr. 9 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local; 

Hotararea nr.10 privind insușirea raportului informării și consultării populației -PUD locuință; 

Hotararea nr.11 privind completarea HCL nr. 100/2017;

Hotararea nr.12 modificarea HCL nr. 101/2017; 

Hotararea nr. 13 privind alegerea președintelui de ședință; 

Hotararea nr.  14 privind aprobarea bugetului local al comunei Șura Mare pe anul 2018; 

Hotararea nr. 15 privind aprobarea Programului finantarilor nerambursabile in anul 2018; 

Hotararea nr. 16 privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice in anul 2018; 

Hotararea nr.17 privind aprobarea cotizației la Asociația Țara Secașelor Alba Sibiu; 

Hotararea nr.18 privind acordarea unor gratuități pe transportul public pentru persoanele cu handicap grav ; 

Hotararea 19 privind aprobarea Actului adițional având ca obiect echipamente de precolectare deșeuri; 

Hotararea nr. 20 privind inițierea procedurii de închiriere a terenurilor pajisti din comuna Șura Mare; 

Hotararea nr.21 privind stabilirea pretului de vânzare al masei lemnoase ;