HOTARARI 2017

Hotararea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință

Hotararea nr. 2 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare în anul 2017

Hotararea nr. 3 privind mandatarea reprezentantului comunei Șura Mare în Adunarea Generală a SC Apă Canal SA;

Hotararea nr. 4 privind actualizarea Planului de acoperire a riscurilor în comuna Șura Mare;

Hotararea nr. 5 privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate in comuna Șura Mare;

Hotararea nr. 6 privind aprobarea PUZ si RLU -Schimbare functiune din zona construcții edilitare în zonă de locuinte-strada Primăverii f.n.