Hotărâri

  Hotararea 2 privind aprobarea bugetului local an 2011 (26,0 KiB, 840 hits)

  Hotararea 3 privind aprobarea bugetului unitatii de invatamant din Sura Mare (32,0 KiB, 802 hits)

  Hotararea 4 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoane beneficiare de ajutor social (24,0 KiB, 800 hits)

  Hotararea 5 privind modificarea HCL 57 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale (24,0 KiB, 819 hits)

  Hotararea 6 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a imobilului teren din intravilanul comunei Sura Mare (25,5 KiB, 900 hits)

  Hotararea 7 ptivind modificarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2011 (25,0 KiB, 878 hits)

  Hotararea 8 privind aprobarea documentatiei PUZ zona rezidentiala Ciuca initiator Muller Sofia (28,0 KiB, 864 hits)

  Hotararea 9 privind aprobarea documentatiei PUZ derogator pentru regim de inaltime-imobil Sura Mare nr.730 (29,0 KiB, 774 hits)

  Hotararea 10 privind aprobarea documentatiei PUD construire locuinta Sura Mare str Ocnei FN (31,0 KiB, 796 hits)

  Hotararea 11 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentatia PUZ construire locuinte extravilan (33,5 KiB, 877 hits)

  Hotararea 12 privind aprobarea contractarii finantarii rambursabile interne in valoare de 900.000 lei pentru investitia Refacere trama pietonala trotuare in comuna Sura Mare (34,0 KiB, 796 hits)

  Hotararea 13 privind actualizarea componentei Unitatii Locale de sprijin (27,0 KiB, 806 hits)

  Hotararea 14 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Sura Mare (28,5 KiB, 801 hits)

  Hotararea 15 privind evaluarea activelor fixe corporale inregistrate in evidenta contabila in uniti de natura terenurilor (26,5 KiB, 748 hits)

  Hotararea 16 privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in anul 2011 (27,5 KiB, 727 hits)

  Hotararea 17 privind dezmembrarea terenului inscris in CF 100549 PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI SURA MARE (27,0 KiB, 806 hits)

  Hotararea 18 privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor in vederea instrumentarii cererilor pentru ajutor social si alocatie pt sustinerea familiei (27,0 KiB, 770 hits)

  Hot.nr.22 privind validarea inventarului terenurilor disponibile potrivit Legii 152003 (36,0 KiB, 771 hits)

  Hot.nr.24 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren din localitatea Sura Mare (28,5 KiB, 870 hits)

  Hot.nr.26 privind aprobarea drepturilor banesti pentru personalul didactic care solicita cheltuieli de deplasare (24,5 KiB, 735 hits)

  Hot.nr.27 privind aprobarea taxei speciale pentru divort (27,5 KiB, 718 hits)

  Hot.nr.28 privind aderarea la Asociatia de proprietari a terenurilor forestiere (27,5 KiB, 740 hits)

  Hot.nr.29 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism (91,0 KiB, 744 hits)

  Hot.nr.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala (31,0 KiB, 735 hits)

  Hot.nr.31 privind aprobarea contului de executie al bugetului local (36,5 KiB, 751 hits)

  Hot.nr.32 privind dezmembrarea terenului din CF 666 in vederea reglementarii situatiei juridice (31,5 KiB, 751 hits)

  Hot.nr.33 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile din domeniul privat al comunei Sura Mare (36,5 KiB, 778 hits)

  Hot.nr.34 privind finantarea lucrarii amenajare strazi din intravilanul localitatii (34,0 KiB, 763 hits)

  Hot.nr.35 privind aprobarea Regulamentului intern pt utilizatorii Calculatoarelor cu internet din cadrul bibliotecii (32,0 KiB, 730 hits)

  Hot.nr 37 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare (23,5 KiB, 771 hits)

  Hot.nr 38 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri zona DN 14 in favoarea solicitantilor care indeplinesc conditiile Legii 15 (26,0 KiB, 816 hits)

  Hot.nr 39 privind aprobarea executiei sectiunii de functionare sectiunii de dezvoltare si aprobarea executiei bugetului autofinantare sectiunea functionare (24,0 KiB, 776 hits)

  Hot.nr 40 privind incheierea actului aditional la contractul de concesiune 9081997 ca urmare a reglementarii situatiei juridice (24,0 KiB, 765 hits)

  Hot.nr 41 privind modificarea Hotararii 1392011 privind stabilirea unor masuri pentru administrarea pasunatului comunei Sura Mare si stabilirea taxelor de pasunat (25,5 KiB, 819 hits)

  Hot.nr 42 privind aprobarea cotizatiei comunei Sura Mare membru ADI ECO Sibiu pentru anul 2011 (24,5 KiB, 793 hits)

HOTĂRÂRI  CONSILIUL LOCAL AN 2016